• AIBOTE INTELLIGENT TECHNOLOGY LIMITED
  • AIBOTE INTELLIGENT TECHNOLOGY LIMITED
  • ถุงเท้าอุ่น, ถุงมือความร้อน, แจ็คเก็ตความร้อน,AIBOTE INTELLIGENT TECHNOLOGY LIMITED
  • ถุงเท้าอุ่น, ถุงมือความร้อน, แจ็คเก็ตความร้อน,AIBOTE INTELLIGENT TECHNOLOGY LIMITED
  • ถุงเท้าอุ่น, ถุงมือความร้อน, แจ็คเก็ตความร้อน,AIBOTE INTELLIGENT TECHNOLOGY LIMITED

ผลิตภัณฑ์

คำแนะนำที่น่าสนใจ

  • AIBOTE INTELLIGENT TECHNOLOGY LIMITED

เกี่ยวกับเรา

company ประวัติศาสตร์: aibote เทคโนโลยีอัจฉริยะ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 และย้ายจากเซินเจิ้นไปยัง Dongguan ในต้นปี 2559 ตอนนี้โรงงานตั้งอยู่ในเมือง Liaobu เมือง Dongguan โดยมีการผลิตประมาณ 1,200 ตารางเมตร บริษั...

ภาพถ่าย